Alkimos archive

…ας πούμε επιτέλους αλήθειες!

Επιστήμη και Θεός

Μπορεί να Αποδειχθεί η Ύπαρξη Ανώτερων Μορφών Ζωής Μέσω της Επιστήμης;

Επειδή πολύς λόγος έγινε τελευταία σχετικά με την ύπαρξη του Θεού ή μη, με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του διάσημου βρετανού θεωρητικού φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, και ειδικά στο φιλικό antinews (209 σχόλια), τώρα που κάθισε κάπως ο …κουρνιαχτός, θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ κάποιες σκέψεις.

Για μια απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, θα ήταν καλό να δούμε αρχικά τη γνώμη του καθηγητή θρησκειολογίας και φιλοσοφίας Huston Smith, έναν από τους πλέον διάσημους ερευνητές στο χώρο της έρευνας για το μεταίχμιο μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Σύμφωνα με τον εν λόγω καθηγητή (βλέπε εδώ), η επιστημονική προσέγγιση στο χώρο της πνευματικότητας δεν έχει ουσιαστική χρησιμότητα. Γιατί; Η επιστήμη στηρίζεται τόσο πολύ σε πειραματικές μεθόδους ώστε να μην γίνεται να αποδειχθεί μέσω αυτής η ύπαρξη ή όχι ανώτερων συνειδήσεων, διότι αν και εφόσον αυτές υπάρχουν (πράγμα το οποίο δεν έχουμε την δυνατότητα να αποκλείσουμε) δεν θα είμαστε σε θέση να τις αναγκάσουμε να συμμετάσχουν στα επιστημονικά μας πειράματα.

Αυτός όμως δεν είναι ο μοναδικός επιστημονικός τρόπος έρευνας γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε θα έπρεπε να απορρίψουμε ολόκληρα επιστημονικά πεδία όπως π.χ. την αστρονομία!

Καμία συνηθισμένη μέθοδος πειραματισμού δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην αστρονομία, γιατί πολύ απλά είναι επιστήμη της παρατήρησης (βλέπε εδώ) και όχι των πειραμάτων.

Δυστυχώς, σήμερα η κοινή γνώμη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις πειραματικές μεθόδους, ξεχνώντας ίσως ότι η επιστημονική επανάσταση ξεκίνησε από την αστρονομία. Και νομίζω ότι στην προσπάθεια μας να εντοπίσουμε ανώτερες συνειδήσεις στο σύμπαν (όπως αυτής του Θεού/Δημιουργού ή των αγγέλων, σύμφωνα με την Βίβλο) βρισκόμαστε στην ίδια σχεδόν θέση με την αστρονομία, μιας και δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πειράματα πάνω τους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε μέσα από τις θεωρούμενες παρεμβάσεις τους στα ανθρώπινα πράγματα. Αν απορρίψουμε την πληροφορία ύπαρξης αυτών των ανώτερων μορφών ζωής, όπως αυτή μας έχει δοθεί μέσω της Βίβλου, τότε αυτό θα ήταν άκρως αντιεπιστημονικό, διότι πληροφορίες πολύ ποιο αβάσιμες, όπως η θεωρία της εξέλιξης για παράδειγμα, έχουν τύχη ευνοϊκότερης μεταχείρισης. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να μην χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, αν είχε διατεθεί έστω το 1/10 του επιστημονικού χρόνου για να ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ η ύπαρξη του Θεού απ’ ότι έχει διατεθεί για να βρεθούν αποδείξεις για το ακριβώς αντίθετο. Πράγμα το οποίο όμως ακόμα δεν έχει συμβεί, παρά τις προσπάθειες κάποιων να ερμηνεύσουν λανθασμένα τις επιστημονικές δηλώσεις ορισμένων έγκριτων επιστημόνων, όπως αυτήν την τελευταία του Χόκινγκ.

Ας μη ξεχνάμε, πως βα­σι­κή αρ­χή σε κά­θε ε­πι­στή­μη εί­ναι η ορ­θο­λο­γι­κή τα­ξι­νό­μη­ση του α­ντι­κει­μέ­νου που ε­ξε­τά­ζει και α­να­λύει. Ωστό­σο, προ­τάσ­σε­ται ο ε­ντο­πι­σμός του ε­πι­στη­μο­νι­κού α­ντι­κει­μέ­νου και η προ­ε­τοι­μα­σία του ε­ρευ­νη­τι­κού πε­δίου. Αμέ­σως με­τά έρ­χε­ται και παίρ­νει θέ­ση η τα­ξι­νό­μη­ση. Το ερώτημα όμως τώρα είναι: Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με το ερευνητικό «αντικείμενο» που λέγεται «ύπαρξη Δημιουργού»; Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις σχετικές παραμέτρους που θα μας δώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτήν την έρευνα; Έχει αξιολογηθεί με την ίδια ορθολογική διαδικασία και το μήνυμα που παρέχει η Βίβλος;

(…η συνέχεια στο αρχείο)

09/09/2010 Posted by | Κοινωνικά | , , , , | 12 Σχόλια